Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie
Despre noi PDF Imprimare Email

                                       MOTO:

                                     " Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”                                                                                                                          J.W.Goethe

                  Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie a luat fiinţă în anul 1977 prin transformarea profilului liceului din teoretic în industrial, în domeniul TRANSPORTURI AUTO, iar în decursul anilor au fost adăugate la specialităţile deja existente altele noi (TEHNICĂ DE CALCUL, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SPORT),  cu următoarele forme de şcolarizare: cursuri de zi, seral şi frecvenţă redusă. Din anul 2002, scoala este cuprinsa în programul PHARE-TVET de reabilitare a infrastructurii şcolare şi de implementare a sistemului de management al calităţii în educaţie. Împreună cu alte Grupuri Şcolare din Baia Mare, liceul nostru este coordonator în asigurarea calităţii pentru şcolile cu învăţământ profesional si tehnic din judeţul Maramureş. Instituţia  beneficiază de o dotare didactică la standarde europene, de spaţii de învăţământ moderne şi de un personal didactic şi de deservire foarte bine pregătit profesional.
                Viziunea - şcoală perfect adaptată la cerinţele unei societăţi în permanentă dezvoltare
               Misiunea - să asigure dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii elevilor, formarea deprinderilor şi abilităţilor practice generale şi specifice meseriei, a capacităţilor de integrare socio-profesională pentru a fi în măsură să se decidă asupra propriei cariere, în condiţiile globalizării, învăţării pe tot parcursul vieţii şi deschiderii pieţei muncii din Uniunea Europeană.
                Ţinte strategice *creşterea calitaţii şi eficienţei ofertei educaţionale
                               *optimizarea procesului de predare/învăţare
                               *dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice
                               *creşterea sprijinului pentru dezoltarea personală a elevilor
                               *diversificarea şi dezvoltarea realaţiilor comunitare şi de parteneriat
                               *dezvoltarea unei culturi a proiectului – ca premisă a dezvoltării instituţionale 
Opţiuni strategice *dezvoltarea curriculară
                                  *dezvoltarea resurselor umane
                                  *atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
                                  *dezvoltarea realaţiilor comunitare
                                  *promovarea imaginii şcolii în comunitate şi în afara ei
                                 *adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor.
Valori promovate *integritatea în educaţie
                                  *responsabilitatea socială
                                  *etica şi deontologia profesională
                                  *relaţii viabile pe plan social şi economic
                                  *flexibilitate şi randament
                                  *loialitate şi dedicare
                                  *spirit de echipă şi creativitate
                                  *competenţă şi dinamism în promovarea calităţii
 
copii2

Cautare

Submeniu

Autentificare